עיצוב מחדש לאתר של realco השקעות נדל"ן, בשיתוף פעולה עם צוות עלמה לניהול ושיווק עסקים. עיצוב האתר כלל את שכלול השפה העיצובית לחדשנית ואחידה, עיבוד התמונות ויצירת מבנה חדש ברור, מקצועי ובעל עיצוב נקי. העבודה כללה יצירה של מבנים חדשים בלתי סטנדרטיים בהתאמה אישית לצרכי האתר.