איפיון, עיצוב מלא ובניה של אתר עמותת "תנו לגדול על שקט", המעודדת שימוש בטלפון פשוט ובטוח כטלפון ראשון לילדים. הפרויקט בוצע התנדבות, בעקבות הפרויקט שהייתי שותפה לו בביה"ס הרצוג בנתניה, בו לומדת הבכורה לכנופיה שלי. 

האתר הוקם ככרטיס ביקור למתן מידע ראשוני למתעניינים בנושא, וכדי לאפשר הורדה של קובץ ההתנעה – מאגר חומרים, מצגות ופליירים שנאספו ממתנדבים רבים ושונים, ומיועד להורים נוספים שרוצים להתניע את הפרויקט בקהילה שלהם.